ֱa
饻-Ihs۰ʤפ
POSQR codeyI\t
PIRONU]Nc/ۭNc
s~i
id/sd/Xd
@ؾ/J|d
N]/B~]
Τp]
o///NN
N/]/\l
o/Nc/M
iܦBc/d
sB/xB
~M/~J/MJ/r
ai/x/\/u
ߦBc(1~6)
צBc(u@xBc)
}//}
Rq/oOBz
WȦBd/d
L/~[u]
ÿu@x/
{Iu


                                      

 POSQR codeyI\t


ֳtLiNc<small><small><br>/ֳtNc/tNc/HIGH SPEED TOASTING OVEN/SUBWAYNc</small></small><br>
: 61219B
ֳtLiNc
/ֳtNc/tNc/HIGH SPEED TOASTING OVEN/SUBWAYNc


Nc(1hbL,qO,W)<small><small><br>/1hbLqNc/1hbOqNc/1hbLNc/1hbONc/~ιqNc/~ίNc/WqNc/WNc/jqNc/jNc/OVEN</small></small><br>
: 61112D
Nc(1hbL,qO,W)
/1hbLqNc/1hbOqNc/1hbLNc/1hbONc/~ιqNc/~ίNc/WqNc/WNc/jqNc/jNc/OVEN


ۭNc(WA4hA220V)<small><small><br>/WۭNc/4hۭNc/qOۭNc/qNc/220VNc/k־Nl/k־Nc/OVEN</small></small><br>
: 1107D
ۭNc(WA4hA220V)
/WۭNc/4hۭNc/qOۭNc/qNc/220VNc/k־Nl/k־Nc/OVEN


Nc(3h6LAqOAa)<small><small><br>/3h6LqNc/3h6LNc/3h6L~ιqNc/3h6L~ίNc/qONc/OVEN</small></small><br>
: 1019C
Nc(3h6LAqOAa)
/3h6LqNc/3h6LNc/3h6L~ιqNc/3h6L~ίNc/qONc/OVEN


õoýc<small><small><br>/õod/õoþ/oýc/od/oþ/aoýc</small></small><br>
: 1019B
õoýc
/õod/õoþ/oýc/od/oþ/aoýc


Nc(1h1LAqO)<small><small><br>/1h1LqNc/1h1LNc/~ιqNc/~ίNc/qONc/sqNc/sNc/OVEN<small><small><br>
: 1018D
Nc(1h1LAqO)
/1h1LqNc/1h1LNc/~ιqNc/~ίNc/qONc/sqNc/sNc/OVEN

Xl[(18hATXAʦ)<small><small><br>/Xl[/NL[/ʦXl[/ʦNL[</small></small><br>
: 1003A
Xl[(18hATXAʦ)
/Xl[/NL[/ʦXl[/ʦNL[


WNc(8)<small><small><br>/8ޤWNc/8ޤWNl/8޳Nc/8޳Nl/8ޤWNl/8ޯNl</small></small><br>
: 0706I
WNc(8)
/8ޤWNc/8ޤWNl/8޳Nc/8޳Nl/8ޤWNl/8ޯNl


WNc(10)<small><small><br>/10ޤWNc/10ޤWNl/10޳Nc/10޳Nl/10ޤWNl/10ޯNl</small></small><br>
: 0705H
WNc(10)
/10ޤWNc/10ޤWNl/10޳Nc/10޳Nl/10ޤWNl/10ޯNl


ۭNc(UL[A˴)<small><small><br>/˴ۭNc/˴ۭNc/ۭ˴Nc/ۭ˴Nc/U𫬱ۭNc/OVEN</small></small><br>
: 0705F
ۭNc(UL[A˴)
/˴ۭNc/˴ۭNc/ۭ˴Nc/ۭ˴Nc/U𫬱ۭNc/OVEN


Nc(1h1LAqOAUXl[)<small><small><br>/1h1ONc/1h1LNc/UXl[/OVEN</small></small><br>
: 0705E
Nc(1h1LAqOAUXl[)
/1h1ONc/1h1LNc/UXl[/OVEN


õoýc<small><small><br>/õoýc/õod</small></small><br>
: 0704D
õoýc
/õoýc/õod


õoýc<small><small><br>/õoýc/õod</small></small><br>
: 0608D
õoýc
/õoýc/õod


Nc(1h1LAqOAUXl[)<small><small><br>/1h1ONc/1h1LNc/UXl[/OVEN</small></small><br>
: 0607D
Nc(1h1LAqOAUXl[)
/1h1ONc/1h1LNc/UXl[/OVEN


ۭNc(UL[A˴)<small><small><br>/˴ۭNc/˴ۭNc/ۭ˴Nc/ۭ˴Nc/U𫬱ۭNc/OVEN</small></small><br>
: 0606D
ۭNc(UL[A˴)
/˴ۭNc/˴ۭNc/ۭ˴Nc/ۭ˴Nc/U𫬱ۭNc/OVEN


oýc(8hAa)<small><small><br>/8hoýc/8hod/8hoþ/ѥ]o</small></small><br>
: 0602C
oýc(8hAa)
/8hoýc/8hod/8hoþ/ѥ]o


ۭNc(Uoýc)<small><small><br>/od/ѥ]o</small></small><br>
: 0602G
ۭNc(Uoýc)
/od/ѥ]o


Nc(1h2LAqO)<small><small><br>/1h2LqNc/1h2LNc/~ιqNc/~ίNc/qONc/MʹqNc/MʯNc/OVEN<small><small><br>
: 0602D
Nc(1h2LAqO)
/1h2LqNc/1h2LNc/~ιqNc/~ίNc/qONc/MʹqNc/MʯNc/OVEN

Nc(2h4LAqOAUL[)<small><small><br>/2h4LqNc/2h4LNc/ULqNc/ULNc/~ιqNc/~ίNc/sqNc/sNc/OVEN</small></small><br>
: 0531A
Nc(2h4LAqOAUL[)
/2h4LqNc/2h4LNc/ULqNc/ULNc/~ιqNc/~ίNc/sqNc/sNc/OVEN


Nc(1hbLAqOAW)<small><small><br>/1hbLqNc/1hbOqNc/1hbLNc/1hbONc/~ιqNc/~ίNc/WqNc/WNc/MʹqNc/MʯNc/OVEN</small></small><br>
: 60513E
Nc(1hbLAqOAW)
/1hbLqNc/1hbOqNc/1hbLNc/1hbONc/~ιqNc/~ίNc/WqNc/WNc/MʹqNc/MʯNc/OVEN


oýc(bLAW)<small><small><br>/od/oþ/ѥ]o</small></small><br>
: 0512C
oýc(bLAW)
/od/oþ/ѥ]o


oýc(18hAa)<small><small><br>/aod/18hod/ѥ]o</small></small><br>
: 0511B
oýc(18hAa)
/aod/18hod/ѥ]o

ާ\]ưӦBާ\]ơBާ\B\]ơB\]ƶRBj\]ơBj\]ƶRBG\]ơBG\]ƶRBpФu@xBxϸnBuBBdBaiBNæBcB۰ʬhBBz̪BiBAүNlBoBByziB~B~]Ƶ
a@@}Gs_ Ѱ Gq 9 121iĪwBTj(ѥȤѮc)
ʹqܡG0923-933-369@ȪAMuG02-8982-5757@ǯuG02-2982-3389
~ɶGW10:00~ߤW7:00 (P@ܩP)
]Ƹ߻Φ^ҥiϥΦuWԸߡ@E-mailGch0955777878@gmail.com
  @
LINE IDG@ch89825656
tγ]p@xɺ